مركز نیوشا tag:http://newsha-hamedan.mihanblog.com 2017-12-13T15:05:55+01:00 mihanblog.com شنوایی نیوشا 2013-04-06T04:08:09+01:00 2013-04-06T04:08:09+01:00 tag:http://newsha-hamedan.mihanblog.com/post/5 ولی اله رسولی دانلود آکاهی از مرکز نیوشا و اقدامات  دانلود آکاهی از مرکز نیوشا و اقدامات  ]]> حضور فرزند معلول در خانواده 2012-07-15T04:55:03+01:00 2012-07-15T04:55:03+01:00 tag:http://newsha-hamedan.mihanblog.com/post/4 ولی اله رسولی حضور فرزند معلول در خانواده ناتوانی و معلولیت حقیقی انكارناپذیر است. به نظر می رسد سابقه حضور معلولان در جامعه به دوران بسیار قدیم باز می گردد. در منابع تاریخی سخن های بسیاری از نحوه برخورد با معلولین اعم از كشتن و قربانی كردن آنان، ترحم و حفظ و نگهداری آنان در مراكز ویژه و جدا از جامعه به عمل آمده است. با ظهور ادیان و تكامل انسانی جوامع از شدت برخوردهای ناگوار با معلولین كاسته شده است به طوری كه در جوامع پیشرفته امروزی سخن از برابری حقوق انسانی، اجتماعی افراد دارای معلولیت با دیگر افراد جامعه حضور فرزند معلول در خانواده

ناتوانی و معلولیت حقیقی انكارناپذیر است. به نظر می رسد سابقه حضور معلولان در جامعه به دوران بسیار قدیم باز می گردد. در منابع تاریخی سخن های بسیاری از نحوه برخورد با معلولین اعم از كشتن و قربانی كردن آنان، ترحم و حفظ و نگهداری آنان در مراكز ویژه و جدا از جامعه به عمل آمده است. با ظهور ادیان و تكامل انسانی جوامع از شدت برخوردهای ناگوار با معلولین كاسته شده است به طوری كه در جوامع پیشرفته امروزی سخن از برابری حقوق انسانی، اجتماعی افراد دارای معلولیت با دیگر افراد جامعه است. 

پیشرفت های پزشكی، اجتماعی و اقتصادی نه تنها از میزان بروز معلولیت ها كم نكرده است بلكه با بوجود آمدن امكان درمان بیماران با مراقبت های خاص و ویژه، جمع بیشتری از معلولین امكان بقا و ادامه زندگی را به همراه بسیاری از ناتوانی ها پیدا كرده اند. بدیهی است در این میان خانواده به عنوان محل زندگی فرد دارای مسئولیت نقش حیاتی و حساس بر عهده دارد. اولین مواجهه با معلولیت در محیط خانواده صورت می پذیرد چه هنگامی كه والدین معمولأ انتظار كودكی زیبا، سالم و با استعداد هستند و با كودكی دچار ناتوانی و معلولیت روبرو می شوند و چه هنگامی كه به دلیل اكتسابی همچون بیماری یا حوادث، فرد دچار معلولیت می گردد. واكنش های متفاوت والدین و اعضای خانواده یكی از تعیین كننده های اصلی در وضعیت فرد برای آینده خواهد بود.

بدیهی است تأثیرات حضور فرد معلول بویژه كودك معلول بر خانواده از جنبه ای عاطفی، اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی می باشد. انكار واقعیت، عدم پذیرش معلولیت فرد، خشم و پرخاشگری ، افسردگی، احساس گناه و فدا شدن زندگی و آمال و آرزوها ، اختلال در روابط زناشویی و از جمله مهمترین تأثیرات عاطفی بر روی والدین می باشد.

از سوی دیگر بواسطه حضور كودك معلول ارتباطات اجتماعی ، خانوادگی ، برقراری و با حضور در مهمانی، تفریحات و فعالیت های اجتماعی خانواده ها دچار اختلال جدی می شود به ترتیبی كه در بسیاری موارد منجر به جدایی والدین از یكدیگر شده است. همچنین مراقبت های پزشكی درمانی و توانبخشی از فرد دچار معلولیت، هزینه های ایاب و ذهاب به مراكز درمانی و توانبخشی و نیز وسایل كم توانبخشی مورد نیاز به طور جدی بر هزینه های اقتصادی خانوار تأثیرگذار می باشد.

در این میان نقش مشاوره و آموزش خانواده بسیار حیاتی است تا بتواند خود را با موقعیت جدید منطبق سازد.

بدیهی است بسیاری از والدین بویژه والدین جوان، هیچگونه تجربه قبلی در این زمینه ندارند. یك روانشناس، یا مددكار اجتماعی و یا درمانگران توانبخشی در این زمان بهترین یار و همراه والدین می توانند باشند. در بسیاری از كشورها در این گونه موارد از برنامه “ parent to parent “ استفاده می شود بدین شكل كه از والدینی كه در سالهای قبل دارای چنین فرزندی شده اند جهت یاری به خانواده جدید استفاده می شود كه نتایج قابل ملاحظه ای در پذیرش كودك به همراه داشته است. در این میان آنچه اهمیت دارد كوتاه كردن فاصله زمانی بین آگاهی از معلولیت فرزند و پذیرش این واقعیت است. بر اساس نظر متخصصین هر چه بتوان این زمان را كاهش داد و برنامه توانبخشی را آغاز نمود بهتر است. بنابراین در این مرحله درك احساسات و عواطف والدین و همدلی و همراهی با آنان اولین و مهمترین گام می باشد.

باید اجازه داد تا آنان احساسات، عقاید و نگرش خود را به راحتی در مورد معلولیت بیان كنند، سخنان آنان را شنید و به آنان آرامش داد و سپس با در نظر گرفتن سطح معلومات و نظام ارزشی حاكم بر آنان به آگاه سازی والدین در زمینه معلولیت فرزند و لزوم پذیرش آن پرداخت.

آنچه اهمیت دارد، پیگیر و دنبال كردن موضوع از سوی مشاور، مددكار و . می باشد. معلولیت پدیده ای دائمی است با بیماریی كه جنبه موقتی و زودگذر دارد متفاوت است، بنابراین لازم است تا با رعایت وضعیت خانوادگی جریان كمكهای فكری و مشاوره ای ارائه یابد. بدیهی است در این زمینه نكات مهم دیگری وجود دارد كه ان شاءالله در قسمت دوم ارائه خواهد

scnccjzrdtzfs7tfr7p.jpg

]]>
بازدید از مركز توانبخشی نیوشا 2010-10-02T07:48:35+01:00 2010-10-02T07:48:35+01:00 tag:http://newsha-hamedan.mihanblog.com/post/3 ولی اله رسولی به اطلاع می رساند در هفته جهانی آموزش ناشنوایان كه از تاریخ2  الی 8 مهر ماه  می باشد مركز آموزشی توانبخشی نیوشا كه تنها مركز ارائه دهنده خدمات به روشAVT به كودكان كم شنوا و ناشنوا و خانواده آنها میباشد  در  تاریخ 6 /7 /1389 مورد بازدید مدیر كل محترم بهزیستی شهرستان همدان به همراه معاونین محترم توانبخشی – پیشگیری- اموراجتماعی و پشتیبانی و هم چنین مدیر كل محترم آموزش و پرورش استثنایی  به همراه كارشناسان مربوطه قرار گرفت  در جریان این بازدید مدیر كل محترم بهزیستی است

به اطلاع می رساند در هفته جهانی آموزش ناشنوایان كه از تاریخ2  الی 8 مهر ماه  می باشد مركز آموزشی توانبخشی نیوشا كه تنها مركز ارائه دهنده خدمات به روشAVT به كودكان كم شنوا و ناشنوا و خانواده آنها میباشد  در  تاریخ 6 /7 /1389 مورد بازدید مدیر كل محترم بهزیستی شهرستان همدان به همراه معاونین محترم توانبخشی پیشگیری- اموراجتماعی و پشتیبانی و هم چنین مدیر كل محترم آموزش و پرورش استثنایی  به همراه كارشناسان مربوطه قرار گرفت  در جریان این بازدید مدیر كل محترم بهزیستی استان همدان طی بیاناتی از پیشرفت روشهای نوین كه در مركز نیوشا به كودكان ناشنوا ارائه می گردد تشكر نمودند و اظهار داشتند باید به خانواده ها اطلاع رسانی گردد درطرح غربالگری كودكان خود را سنجش نمایند  درصورت بروزمشكل شنوای سازمان بهزیستی استان با ارائه خدمات توانبخشی به موقع می تواند مشكل معلولیت شنوایی را برای همیشه از میان برداشته  و به این طریق  نعمت بزرگ شنوایی كه مهم ترین روش ارتباط با دیگران-آموزش -  آموختن و فهمیدن می باشد را به این عزیزان هدیه می نماید

لازم به ذكر است مركز نیوشا به همراه تیم توانبخشی توانسته است تا كنون تعداد 40 نفر از این عزیزان ناشنوا را به صورت مستقل و با توانایی شنیدن و صحبت كردن به  مدارس عادی در كنار دیگر همسالان سالم خود هدایت نماید

نمایی از حضور مدیر كل محترم بهزیستی استان همدان در روزجهانی

eocgar59s72c7n6gg18.jpgpon92r0lm4k1ywrlwou4.jpg

 

]]>
مرکز توانبخشی نیوشا 2010-10-02T07:38:58+01:00 2010-10-02T07:38:58+01:00 tag:http://newsha-hamedan.mihanblog.com/post/2 ولی اله رسولی تاریخچه و شیوه اجرایی مرکز  مرکز توانبخشی نیوشا تنها مرکز مجری ارائه دهنده خدمات توانبخشی شنوایی نوزادان و کودکان کم شنوا در استان همدان بر مبنای روشAVT (Auditory Verbal Therapy) یا همان روش شنیداری -کلامی  است. که فعالیت خود را از مهر ماه سال ١٣٨٥ با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور آغاز نموده است.   روش شنیداری – کلامی  که کلینیک توانبخشی نیوشا بر اجرا و به کار گیری آن تاکید دارد٬ یک روش خاص کودکان کم شنوا بر اساس گوش کردن و صحبت کردن می باشد٬ که به کودک هرگز اجازه داد

تاریخچه و شیوه اجرایی مرکز

 مرکز توانبخشی نیوشا تنها مرکز مجری ارائه دهنده خدمات توانبخشی شنوایی نوزادان و کودکان کم شنوا در استان همدان بر مبنای روشAVT (Auditory Verbal Therapy) یا همان روش شنیداری -کلامی  است. که فعالیت خود را از مهر ماه سال ١٣٨٥ با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور آغاز نموده است.

 

روش شنیداری کلامی  که کلینیک توانبخشی نیوشا بر اجرا و به کار گیری آن تاکید دارد٬ یک روش خاص کودکان کم شنوا بر اساس گوش کردن و صحبت کردن می باشد٬ که به کودک هرگز اجازه داده نمی شود که بجای شنیدن لب خوانی کند و به جای حرف زدن با اشاره سخن بگوید. امروزه این روش به دلیل موفقیتهای چشمگیرش در کشورهای کانادا، استرالیا و ایالات متحده آمریکا باعث فراهم آوردن شرایط زندگی، آموزش و تحصیل کودکان کم شنوا حتی با افت شنوایی در حد عمیق در کنار همسالان عادی شده وبه سرعت در اکثر نقاط دنیا رو به گسترش است. امروزه در میهن عزیز اسلامی ایران نیز  با دسترسی به فناوری پیشرفته سمعک های فرا هوشمند، کاشت های حلزونی و انواع وسایل کمک شنوایی می توان امکان خوب شنیدن را برای اکثر کودکان کم شنوا حتی با کم شنوایی های در حد شدید و عمیق فراهم نمود . با توجه به تاكید روشAVT بر استفاده از حس شنوایی به عنوان تنهاحس در یاد گیری گفتار و زبان این روش بهترین انتخاب برای آموزش كودكان كم شنوا می باشد مرکز توانبخشی نیوشا نیزتمامی اصول كارخود را بر مبنای روش شنوایی كلامی به کار بسته است و در جهت بهبود کیفیت زندگی کودک کم شنوا گام بر می دارد. و رسالت خود را آموزش و هدایت والدین و کودکان کم شنوا در راستای تلفیق با جامعه و زندگی عادی می داند.

 

ضرورت و مزایای بکار گیری روش AVT

تاکید بر حس شنوایی و نه دیگر حواسی همچون لامسه و بینایی که در گذشته در زبان اشاره  و لب خوانی بر آنها تاکید می گردید درحدی که کودک صرفا یاد میگرد که بشنود و صحبت کند و نه با ایماء و اشاره منظور خود را برساند.

 

فراهم آوری امکان ثبت نام کودک کم شنوا در مدارس عادی در کنار کودکان معمولی چرا که با این روش کودک فرا گرفته است به خوبی از باقیمانده شنوایی خود  در تعامل با دیگران استفاده نماید

 

امکان برقراری ارتباطات عادی روزمره از زمان کودکی تا بزرگسالی به عنوان فردی سالم در جامعه و در نتیجه فراهم آوری استقلال کامل و عدم وابستگی به سایرین در دوران تحصیل اشتغال وهم در تمامی مراحل دوران زندگی که این بزرگترین ومهمترین دستاورد بکارگیری این روش می باشد.

سن ثبت نام

این مرکز مختص آموزش کودکان کم شنوای زیر سن مدرسه می باشد . خوشبختانه با توجه به غربالگری که در بدو تولد نوزادان  در کشور صورت می گیرد و از همان ابتدا کم شنوایی قابل تشخیص است به محض تشخیص کم شنوایی کودک باید تحت تربیت شنوایی قرار گیرد .بهترین زمان شروع آموزش سن زیر دو سالگی است كه به آن سنین طلایی گفته می شود  و این مرکز آماده پذیرش نوزادان ، خردسالان و کودکان  زیر ٨ سال   می باشد .

 

خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز

تربیت شنوایی: همان آموزش با اجرای روش AVT و از پشت سر کودک سخن گفتن است که به چهار طریق زیر اجرا می گردد و اجازه هیچ گونه لب خوانی و حرکت سر و دست و صورت به کودک داده نمی شود  .

١) اجرای برنامه تربیت شنوایی توسط مربی هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی.

2) اجرای برنامه تربیت شنوایی توسط کارشناس شنوایی

٣) مشاورات تربیت شنوایی توسط مربی: که توضیحات لازم  در خصوص انجام تمرینات و مراحل آموزش و رفع اشکالات آموزشی والدین به صورت روزانه در پایان ساعات کلاسی ارائه می گردد.

٤) مشاورات تربیت شنوائی توسط کارشناس شنوائی: که در جلسات گروهی والدین  ارائه می گردد. و چنانچه لازم گردد والدین به صورت خصوصی  در هر مرحله از آموزش و تربیت شنوایی  توجیح می گردند.

گفتار درمانی: گفتار درمانی نیز با اعمال شیوه AVT در تمامی مراحل گفتار درمانی من جمله در آهنگ کلمات- آهنگ جملات و تلفظ تک واژه ها و واژها یا همان تلفظ صحیح حروف و کلمات و ... صورت می گیرد. که  به بیان درست کلمات و جملات کودک  به چهار طریق زیر کمک می کند.

 

١)اجرای برنامه گفتار درمانی توسط کارشناس گفتار درمان که به صورت انفرادی صورت می گیرد.

 

٢) اجرای برنامه گفتار درمانی توسط  مربی که به صورت انفرادی و گروهی صورت می گیرد.

 

٣) مشاورات گفتار درمانی به والدین توسط گفتار درمان

 

٤) مشاورات گفتار درمانی به والدین توسط مربی

 

روانشناسی: در سطح والدین کلیه مشاورات لازم در زمینه  تعامل والدین با یکدیگر و با کودک خود  و سایر افراد جامعه  توسط کارشناس روانشناسی ارائه می گردد. که هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی برگزار می گردد که در جلسات انفرادی کلیه مسائل و مشکلات خانوادها در مسیر پیشرفت کودک کم شنوا بررسی و مشاورات لازم انجام  می گیرد. و در سطحی دیگر کودکان در تعامل با یکدیگر  و با سایر کودکان شنوا  مورد ارزیابی روانشناختی قرار می گیرند. همچنین کارشناس روانشناسی با ارزیابی و نظارت بر بازیها و نقاشیهای کودک کم شنوا و نحوه برقراری ارتباطات فردی و بین فردی در جهت ارتقاء روحی ٬ فکری  و رفتاری کودک گام بر می دارد و مشاورات لازم را به مربیان و والدین کودک ارائه می دهد . لازم به ذکر است که جلسات روانشناسی کودکان هم به صورت گروهی ( حضور در کلاس در ساعات نقاشی و بازی  و ورزش کودکان ) و هم  به صورت انفرادی ( از طریق بازیهای فکری٬ گفتاری و شنوایی و نقاشی و رنگ آمیزی) برگزار می گردد.

 

خدمات جانبی

برگزاری برنامه های هنری - تفریحی -آموزشی  - مسابقات انفرادی -برنامه های مختلف اردویی -اجرای نمایشهای عروسکی - برگزاری مراسم درایام ومناسبتها- برگزاری جشنهای متنوع- 

 

دستاوردها

*اتکا به حس شنوایی در تعاملات گفتاری و شنیداری ولا غیر

* هدایت کودکان آموزش دیده به مدارس  و مراکز عادی با هدف ایجاد آینده  مستقل   فرد در ارتباط با دیگران درروابط اجتماعی شامل تحصیل  زندگی و اشتغال.

*به حمدا.. سالیانه ٦ الی٧ نفر از  کودکان آموزش دیده مرکزکه به سن  مدرسه رسیده اند فارغ التحصیل می شوند  و با موفقیت در مدارس عادی ثبت نام می نمایند وتوانسته اند  مقاطع ابتدایی  تحصیل خود را با موفقیت به اتمام رسانند. كه در سال تحصیلی جاری این تعداد به یازده نفر رسیدند.

* برداشتن عنوان معلولیت از کودک کم شنوا و كاهش هزینه های خانواده و سازمان بهزیستی بعد از طی مراحل آموزش از دیگر دستاوردهای این روش می باشد .

 

توصیه به والدین:

والدین می بایست دربدوتشخیص و سنین نوزادی کودک شروع به اقدام فوری توانبخشی وتربیت شنوایی نمایند.چراکه  سنین نوزادی همچون گنجی گران بها در جهت  یادگیری کودکان ارزشمند است  و والدین می بایست  با صبر وشکیبایی همگام با تیم توانبخشی این مرکز  همكاری و تلاش نمایند.

  نکته ای که در پایان قابل ذکر است تشكر از همکاری صمیمانه مسئولین محترم بهزیستی استان و كارشناسان توانبخشی می باشد كه ما را در ارائه خدمات موثر و مستمر به این عزیزان یاری  رسانیده اند. .

 

 

]]>
مركز توانبخشی نیوشا استان همدان تماس 8266303-0811 2010-09-02T11:31:38+01:00 2010-09-02T11:31:38+01:00 tag:http://newsha-hamedan.mihanblog.com/post/1 ولی اله رسولی مرکز توانبخشی نیوشا" تنها مرکز ارایه دهنده خدمات توانبخشی شنوایی به نوزادان و کودکان کم شنوا در استان همدان بر مبنای "روش شنوایی- کلامی یا"Auditory - Verbal Therapy" است. AVT یک روش نوین  آموزش به کودکان کم شنوا بر اساس گوش دادن و صحبت کردن است . این روش به دلیل موفقیت های چشمگیرش در کشورهای پیشرفته جهان در فراهم آوردن شرایط زندگی، آموزش و تحصیل کودکان کم شنوا حتی با افت شنوایی در حد عمیق در کنار همسالان عادی، امروزه به سرعت در اکثر نقاط دنیا رو به گسترش است. "مرکز توا مرکز توانبخشی نیوشا" تنها مرکز ارایه دهنده خدمات توانبخشی شنوایی به نوزادان و کودکان کم شنوا در استان همدان بر مبنای "روش شنوایی- کلامی یا"Auditory - Verbal Therapy" است.

AVT یک روش نوین  آموزش به کودکان کم شنوا بر اساس گوش دادن و صحبت کردن است . این روش به دلیل موفقیت های چشمگیرش در کشورهای پیشرفته جهان در فراهم آوردن شرایط زندگی، آموزش و تحصیل کودکان کم شنوا حتی با افت شنوایی در حد عمیق در کنار همسالان عادی، امروزه به سرعت در اکثر نقاط دنیا رو به گسترش است.

 "مرکز توانبخشی نیوشا" که بیشتر پذیرای نوزادان و خردسالان کم شنواست، طی سال های گذشته توانسته با همسو کردن نظرات و تصمیمات والدین، کارشناسان و مربیان در پیروی از مبانی AVT و اجرای آن، امکان تحصیل و آموزش فارغ التحصیلان خود در مدارس و مراکز مختلف در کنار کودکان عادی را فراهم آورد.

"مرکز توانبخشی نیوشا" هدف خود را آموزش و هدایت والدین و کودکان کم شنوا در راستای هم سویی با جامعه و زندگی عادی می داند و دسترسی و تحقق آن را بر مبنای پیروی از اصول زیر تعریف می کند:

 

·          شناسایی کم شنوایی در ماه های آغازین تولد

·          حمایت از والدین و آگاه ساختن آنها از روند پی گیری درمان کودک بر اساس برنامه های مداخله زودهنگام کم شنوایی

·          اجرای برنامه AVT برای نوزادان و خردسالان کم شنوا با هدف رشد و توسعه زبان گفتاری بر اساس گوش دادن و صحبت کردن

·          تربیت درمانگر شنوایی- کلامی از بین کارشناسان شنوایی شناسی و گفتاردرمانی

     ·          همسو شدن  برنامه های آموزشی با مراکز پیش دبستانی و مدارس سازمان آموزش و پرورش

  • در نهایت معرفی یك كودك به صورت فرد عادی به جامعه
]]>